O Politechnice Poznańskiej

Miasto Poznań słynie nie tylko ze swoich osiągnięć historycznych i kulturalnych, ale także z poziomu edukacji, jaki można tu uzyskać – pisze poznan1.one.

Spośród całej populacji miasta jedna czwarta to sami studenci, co oznacza, że ​​jest ich w mieście dużo. Studenci pomagają Poznaniowi stać się miastem kulturalnym i edukacyjnym, ponieważ często organizują różne imprezy, a po ukończeniu studiów podejmują pracę w tym samym mieście i uczestniczą w procesie poprawy jakości życia.

Co roku do Poznania przyjeżdża ponad 100 tys. studentów z różnych krajów. Wybór instytucji edukacyjnych jest zróżnicowany: około 25 uczelni wyższych, 20 organizacji badawczych oraz wiele kierunków i specjalności.

Politechnika Poznańska uznawana jest za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, a nawet w europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze uczelnie techniczne w całej Europie. Ponadto wielu absolwentów tej uczelni zostało w przyszłości laureatami Nagrody Nobla w Polsce.

Historia uniwersytetu

W 1919 roku w mieście podjęto decyzję o rozwijaniu szkolnictwa technicznego, w wyniku czego już od pierwszego września rozpoczęły się studia w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn. Po pierwszym roku nauki okazało się, że oczekiwania nie zostały spełnione, co skłoniło władze miasta do odebrania szkole tytułu „Wyższa”. Po tym wydarzeniu instytucja ze wszystkich sił starała się odzyskać utracony tytuł.

Z biegiem czasu popularność tej instytucji edukacyjnej wzrosła: przybywało coraz więcej studentów, powróciła wiedza, chociaż szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę. Trwało tak aż do wybuchu II wojny światowej: do tego czasu szkoła wydała już około 720 absolwentów.

Oczywiście w czasie wojny szkoła nie funkcjonowała. Na szczęście sam budynek pozostał nieuszkodzony, co umożliwiło otwarcie szkoły zaraz po zakończeniu wojny – w 1945 roku. Po otwarciu instytucja nosiła nazwę Państwowej Szkoły Inżynierskiej. Władzom lokalnym zależało na tym, aby Poznań posiadał wyższą uczelnię o profilu technicznym, dlatego regularnie zbierały się komisje i podpisywane były plany dalszych działań. Nauczycieli tego profilu brakowało jednak w mieście, brakowało także niezbędnego wyposażenia do nauczania. W statusie szkoły placówka funkcjonowała do połowy XX wieku.

Stopniowo zwiększała się liczba wydziałów, wśród nich były: Budowa Maszyn, Elektryczny oraz cieszący się dużym zainteresowaniem Wydział Budownictwa.

W 1955 roku uczelnię przemianowano na Politechnikę Poznańską – był to prawdziwa rewolucja w rozwoju i historii uczelni – jak podaje „Poznańska Politechnika”.

Od momentu uzyskania nowego statusu kierownictwo uczelni zaczęło zmieniać strukturę jej pracy, wydziały i katedry, oczywiście tylko poprzez jej doskonalenie i poszerzanie. Z każdym rokiem można było zaobserwować wzrost i rozwój instytucji: pojawiały się nowe kierunki i wydziały. W 2000 roku odbył się pierwszy i największy zjazd absolwentów, na który przybyło wielu byłych studentów, którzy kiedyś ukończyli tę uczelnię.

Z jakich kierunków słynie uniwersytet

Stopniowo zwiększała się liczba wydziałów, specjalności oraz ogólnie kierunków, powiększała się kadra naukowo-dydaktyczna i liczba absolwentów.

Główne wydziały uniwersytetu: Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Wydział Architektury, Wydział Informatyki i Telekomunikacji i Wydział Inżynierii Zarządzania.

Średnio łączna liczba kierunków sięga 30, a wydziałów do 10. Uczelnia posiada bibliotekę, halę sportową, budynki edukacyjne i centra umożliwiające praktyczne zastosowanie nauki, a także kilka budynków uniwersyteckich. Obecnie ogólna liczba studentów na Politechnice Poznańskiej wynosi około 16 tys. osób, a kadra dydaktyczna liczy do 1000 osób.

Wielkim atutem tej uczelni jest fakt, że po studiach istnieje możliwość oraz perspektywa zatrudnienia – w ten sposób wielu studentów, którzy przyjechali do Poznania na studia, zostaje tu, by pracować i mieszkać.

More from author

Jak pozbyć się niepokoju i złego nastroju: skuteczne wskazówki

Uczucie niepokoju, zmęczenia i złego nastroju jest całkowicie naturalną ludzką skłonnością. Jednak problem pojawia się, gdy ten stan się przedłuża. Uczucie niepokoju i obniżony...

Jakie zawody i kierunki studiów pojawiły się w Poznaniu w XXI wieku?

XXI wiek stał się dla nas punktem zwrotnym pod wieloma względami, w tym w kwestii naszej pracy. Czas nie stoi w miejscu, podobnie jak wszystko,...

Popularne w Poznaniu: aktualne zawody i oferty pracy

Wielu uważa Polskę za kraj, do którego można wyjechać, aby zarobić pieniądze lub otrzymać niezłe wynagrodzenie w stosunkowo krótkim czasie. W związku z tym...
.,.,.,.